30 Σεπ 2014

Δήμος Ωρωπού: Προμήθεια 5.750 Λαμπτήρων για την Δημοτική Ενότητα Ωρωπίων με τιμή μονάδας 5,93€ και έκπτωση 42,71%!

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από εισήγηση του προέδρου της κ. Θωμά Ρούσση και διαλογική συζήτηση όπως αυτή κατεγράφη στα τηρούμενα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής μειοψηφούντος του κ. Τσεκρεζή Χρήστου ο οποίος ψηφίζει όχι
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α.Την έγκριση του από 470872014 πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια λαμπτήρων ΔΕ Ωρωπίων»
Β.Την έγκριση του από 670872014 πρακτικού ΙΙΙ αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια λαμπτήρων ΔΕ Ωρωπίων»
Γ. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια λαμπτήρων ΔΕ Ωρωπίων» στην εταιρεία «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» η οποία προσέφερε τιμή μονάδας 5,93€ για 5.750 τεμάχια ήτοι γενικό σύνολο 41.939,92€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) άρα ποσοστό έκπτωσης 42,71%.
Δ.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.
Διαβάστε όλη την απόφαση πατώντας εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: