17 Σεπ 2014

Δήμος Ωρωπού: Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε προέδρους τοπικών συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου (άρθρο 83 παρ.8 Ν.3852/2010)!

Με απόφαση Δημάρχουμεταβιβάζονται στους κάτωθι πρόεδρους τοπικών συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ωρωπού:
1. Στον πρόεδρο τοπικών συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα, Λέκκα Γεώργιο του Αθανασίου.
2. Στον πρόεδρο τοπικών συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών, Μέξη Δημήτριο του Κωνσταντίνου.
3. Στον πρόεδρο τοπικών συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου Χορμοβίτη Δημήτριο του Γεωργίου.
4. Στον πρόεδρο τοπικών συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας Καπανδριτίου, Ντάση Μιχαήλ του Ευαγγέλου.
5. Στην πρόεδρο τοπικών συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου, Παπάζογλου Μαρία του Δημητρίου.
6. Στον πρόεδρο τοπικών συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας Νέων Παλατίων, Καζαμία Θεοφάνη του Νικολάου.
7. Στον πρόεδρο τοπικών συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας Ωρωπού, Φαφούτη Ιωάννη του Γεωργίου.
8. Στον πρόεδρο τοπικών συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας Χαλκουτσίου, Λιθαδιώτη Γεώργιο του Περικλή.
9. Στον πρόεδρο τοπικών συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας Πολυδενδρίου Βασιλάκο Σπυρίδων του Παναγιώτη.
10. Στον πρόεδρο τοπικών συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας Συκαμίνου Λεμπούση Παναγιώτη του Γεωργίου.
11. Στον πρόεδρο τοπικών συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας Ωρωπού Ρόδης Λάμπρος του Παναγιώτη.

οι αρμοδιότητες και το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων που αφορούν την αντίστοιχη για τον
καθένα Δημοτική Κοινότητα ως εξής:
• Την έκδοση και υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας πλην αυτών που εκδίδονται ως δικαιολογητικό μεταδημότευσης, άδειες προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων, άδειες λειτουργίας μουσικών οργάνων,
• την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στις δημοτικές κοινότητες.
• Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου είτε προσκομίζονται από τους πολίτες, για το σκοπό αυτό όπου προβλέπεται σύμφωνα με το Ν.4250/2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια: