17 Σεπ 2014

Δήμος Ωρωπού: Απόφαση δημάρχου για τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων!

Με απόφαση Δημάρχου τοποθετούνται από 1-9-2014, σύμφωνα με την ορθή επανάληψη της αριθ. 7/17-4-2014 απόφασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής, τους κάτωθι υπαλλήλους ως Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων Διευθύνσεων του Δήμου Ωρωπού οι οποίοι θα συνυπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο της οργανικής μονάδας που υπηρετούν με το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και συγκεκριμένα:

1. Στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης τον μόνιμο υπάλληλο Ζώη Καρίνο του Ευρυπίδη κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β ́,
2. Στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ως Προϊστάμενη Διεύθυνσης την μόνιμη υπάλληλο
Μαρία Βασιλειάδου του Ευστρατίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Β'.

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων εξουσιοδοτούνται να θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής
και να κάνουν επικύρωση ακριβές αντιγράφου των εγγράφων όπου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε έγγραφα που αφορούν τις αντίστοιχες μονάδες όπου υπηρετούν.
Τέλος στους ανωτέρω υπαλλήλους καταβάλλεται και το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: