17 Σεπ 2014

Δήμος Ωρωπού: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και στελέχωση αυτών με υπαλλήλους!

 Mε απόφαση Δημάρχου τοποθετούνται προσωρινά μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Τμημάτων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ Ανατ. Αττικής:
1.
α. Ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών την υπάλληλο Παναγιώτα Μίχα του Ευαγγέλου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ ́,
β. Ως υπάλληλο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Κωνσταντίνο Γοργογιάννη του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό ΣΤ ́.
γ. Ως υπάλληλο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας 
Βασιλική Μπαρκουρα του Ευαγγέλου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ ́.
2.
α. Ως Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης –Ληξιαρχείου της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών την υπάλληλο Ελένη Μαργιόλα του Ηλία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ ́,
β. Ως υπάλληλο του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης –Ληξιαρχείου Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών την Μαρία Αναστασίου του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Δ ́,
γ. Ως υπάλληλο του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης –Ληξιαρχείου Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών την Δέσποινα Σούρδη του Ιωάννη, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Ε ́,
3.
Ως Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών την υπάλληλο Μαρία Μαναβέλη του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ ́, το Γραφείο της οποίας θα μεταφερθεί στην Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου.

Τέλος στους ανωτέρω υπαλλήλους, που έχουν τοποθετηθεί ως Προϊστάμενοι,
καταβάλλεται και το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: