22 Σεπ 2014

Δήμος Ωρωπού: Τοποθέτηση Προϊσταμένης Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Δημόσιας Υγείας και Παιδείας και στελέχωση αυτού με υπαλλήλους!

Με απόφαση Δημάρχου τοποθετούνται προσωρινά από 1-9-2014 μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Τμημάτων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ Ανατ. Αττικής:
1.
α. Ως Προϊστάμενη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Δημόσιας Υγείας και Παιδείας την Βασιλική Φαφούτη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ ́,
β. Ως υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Δημόσιας Υγείας και Παιδείας τους κάτωθι:

• Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας:
- κ. Σύρου Ζώη του Σταματίου, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με βαθμό Ε ́
- κ. Μπάκα Λαμπρινή του Θεοφάνη κλάδου ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών με βαθμό Ε ́

• Γραφείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού:
- κ. Γκίνη Ειρήνη του Λεωνίδα, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Δημοτικών Σχολείων και τοποθετείται στο Δημοτικό Σχολείο Αυλώνα.
- κ. Κολιγιώργα Ευαγγελία του Νικολάου, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Δημοτικών Σχολείων και τοποθετείται στο Δημοτικό Σχολείο Καλάμου.
- κ. Λογοθέτη Καλλιόπη του Στεφάνου, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Δημοτικών Σχολείων και τοποθετείται στο Δημοτικό Σχολείο Καπανδριτίου.
- κ. Σίμπα Γεωργία του Πέτρου, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Δημοτικών Σχολείων και τοποθετείται στο ΕΠΑΛ Μαρκοπούλου.
- κ. Σπανού Ελένη του Ανδρέα κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Δημοτικών Σχολείων και τοποθετείται στο Δημοτικό Σχολείο Χαλκουτσίου.
- κ. Χάτη Αγγελική του Νικολάου, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Δημοτικών Σχολείων και τοποθετείται στο Δημοτικό Σχολείο Νέων Παλατίων.
- κ. Χρυσούλα Ειρήνη του Ευαγγέλου, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Δημοτικών Σχολείων και τοποθετείται στο Λύκειο Καπανδριτίου.

Τέλος στην ανωτέρω υπάλληλο, που έχει τοποθετηθεί ως Προϊστάμενη, καταβάλλεται και το
αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: