22 Σεπ 2014

Δήμος Ωρωπού: Τοποθέτηση Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης και στελέχωση αυτού με υπαλλήλους!

Με απόφαση Δημάρχου τοποθετούνται προσωρινά από 2-9-2014 μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Τμημάτων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ Ανατ. Αττικής:
1.
α. Ως Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ωρωπού, τον Τιμολέοντα Παλάντζα του Νικηστράτου, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Β ́.
β. Ως υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ωρωπού,
• Στο Γραφείο Χορήγησης Αδειών τους κάτωθι υπαλλήλους οι οποίοι κατ ́εφαρμογή του ΠΔ 8/93 εξουσιοδοτούνται για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων και την τελική υπογραφή των οικοδομικών αδειών:
- κ. Παναγιώτη Σουλελέ του Βασίλειου κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό Β ́
- κ. Ευφροσύνη Αντωνοπούλου του Αργυρίου, κλάδου ΤΕ Πολιτικών μηχανικών Δομικών Έργων με βαθμό Γ ́
- κ. Τσακουμάκη Γεώργιο του Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο με βαθμό Β ́
- κ. Σταύρου Μαρίνα του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β ́
• Στο Γραφείο Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών:
- κ. Ευφροσύνη Αντωνοπούλου του Αργυρίου, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων με βαθμό Γ ́
- κ. Κυριάκο Κρικιγιάννη του Πανταζή, κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό ΣΤ ́.
• Στο Γραφείο Ελέγχου κατασκευών (έλεγχος κατασκευών –αυθαίρετα)
- κ. Τσακουμάκη Γεώργιο του Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο με βαθμό Β ́
- κ. Βαρελά Σπυρίδωνα του Μιχαήλ, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων με βαθμό Ε ́
- κ. Μεταξωτού Βασιλική του Ανδρέα κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού με βαθμό Δ ́
• Στο Γραφείο Γραμματείας:
- κ. Σταύρου Μαρίνα του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β ́
- κ. Σταμάτιος Γισδάκης του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Ε ́
 
Αυτοψίες θα γίνονται Τρίτη και Πέμπτη εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων μετά από εισήγηση του Υπεύθυνου Γραφείου στον Προϊστάμενο.
 
Τέλος στον ανωτέρω υπάλληλο, που έχει τοποθετηθεί ως Προϊστάμενος, καταβάλλεται και το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: