29 Δεκ 2014

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ωρωπού (18 Θέματα) - Δευτέρα 29/12/14!

 Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού, την 29η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1°:Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Γαζβινιάν
ΘΕΜΑ 2°: Αντικατάσταση τακτικού μέλους (ενός δημότη) του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού. Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Θωμάς Ρούσσης
ΘΕΜΑ 3°: Ορισμός δύο μελών του Δημοτικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.
Εισηγήτρια: Προϊσταμένη του Τμ. Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, κα Μαναβέλη Μαίρη
ΘΕΜΑ 4°:  Ορισμός επιτροπής εκτίμησης και καταλληλότητας κατά περίπτωση  στην εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων για το έτος 2015.
Εισηγήτρια: Προϊσταμένη του Τμ. Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, κα Μαναβέλη Μαίρη
ΘΕΜΑ 5°: Έγκριση της υπ'αριθμ. 131/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών αναφορικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ κος Τόλιας Μιχάλης
ΘΕΜΑ 6°: Έγκριση της υπ'αριθμ. 136/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών αναφορικά με τη παράταση της σύμβασης για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τους παιδικούς σταθμούς. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ κος Τόλιας Μιχάλης
ΘΕΜΑ   7°:   Λήψη   απόφασης  για  την  νομιμοποίηση   εκπροσώπων   στους  τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Θωμάς Ρούσσης
ΘΕΜΑ 8°: Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή τριών γηπέδων ποδοσφαίρου 5X5 στα δημοτικά διαμερίσματα Αφιδνών- Καπανδριτίου- Σκάλας Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Δέδες
ΘΕΜΑ 9°: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση οδού Μαρμαρά για την αποχέτευση των ομβρίων στο Δήμο Ωρωπού».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Δέδες
ΘΕΜΑ   10°:Έγκριση   3ης  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του   έργου:   «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου στη θέση Ρίζες του Δήμου Ωρωπού».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Δέδες
ΘΕΜΑ 11°: Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου στη θέση Αυλοτόπι του Δήμου Ωρωπού».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Δέδες
ΘΕΜΑ 12°: Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντηρήσεις- Επισκευές οδικού δικτύου, κοινόχρηστων χώρων, πεζοδρομίων κλπ.».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Δέδες
ΘΕΜΑ 13°: Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για χώρο στάθμευσης- εγγύς ή εντός του οικισμού Αγίων Αποστόλων της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Δέδες
ΘΕΜΑ 14°:Έγκριση   μίσθωσης  ακινήτου  εντός  του  οικισμού  Αγίων  Αποστόλων  της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου για την δημιουργία δημοτικού πολυχώρου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Δέδες
ΘΕΜΑ 15° Έγκριση μίσθωσης ακινήτου εντός της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκουτσίου για στέγαση των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας και του Δημοτικού Ιατρείου.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Θωμάς Ρούσσης
ΘΕΜΑ 16°:Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Θωμάς Ρούσσης
ΘΕΜΑ 17°: Ανάδειξη   Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους   με   κλήρωση, για την συγκρότηση των Επιτροπών, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 28/80 που   αφορούν εκτέλεση υπηρεσιών - εργασιών και μεταφορών.
Εισηγητής: : Ο Δήμαρχος, κ. Θωμάς Ρούσσης
ΘΕΜΑ 18°: Ανάδειξη ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον   αναπληρωτή του με κλήρωση,
για την συγκρότηση της επιτροπής γνωμοδότησης συντήρησης , επισκευής και παραλαβής
εργασιών, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Θωμάς Ρούσσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: